Beoline group - Reference

Najvažniji projekti:

 • Ministarstvo odbrane Republke Srbije, Uprava za odbrambene tehnologije
  • 2011 – 2012 – BPN 30 „Kozara“. Obim radova: remotorizacija. Izrada projekta kompletne remotorizacije, izgradnja starih motora i ugradnja Dizel - elektro propulzije (projekat overen kod Uprave za utvđivanje sposobnosti plovnih objekata). Sistem hlađenja glavnih motora - projekat i izrada, sistem kaljužiranja - projekat i izvođenje, kormilarnica – projekat i izrada, sistem izduva glavnih i pomoćnih motora – projekat i izvođenje, sistem grejanja – projekat i izvođenje, projekat nabavka i ugradnja pramčanog potisnika snage 90 kW, projekat, ugradnja i centriranje pogonskih elektro motora snage 2x250kW, izrada isporuka i montaža uputnih ormana za protiv pozarni sistem, kaljužni sistem, kotlarnice, transfer sistem goriva, ventilaciju mašinskih prostora, sanacija (zamena limova oplate), izrada, montaža i povezivanje tankova pitke vode o INOX ukupne zapremine 18 m3, montaža sistema za centralno podmazivanje, izrada novih međuvratila ka i spojnice MV i kopče, montaža i centriranje kopči, ugradnja frekfentnih regulatora ...
  • 2012 – 2013 – BPN 30 „Kozara“. Obim radova: radovi na unutrašnjem uređenju prostorija broda, sistem pitke vode, tehnička voda i sistem otpadnih voda, balasni sistem, instalacija sistema unutrašnje brodske veze...
 • Ministarstvo odbrane Republke Srbije, Vojnotehnički institut
  • 2013 – RML 341 i RPČ 214. Obim radova: projekat, nabavka i instalacija kompletnog navigaciong sistema broda, uključujući sistem nezavisnog napajanja električnom energijom, mreža NMEA 2000, navigacioni rečni radar, AIS transponder, meteorološka stanica, dubinomer, itd. Svi instrumenti su povezani na brodski navigacioni računar – ECDIS sa preklapanjem radarske slike

 

 • British Marine Fleet Technology Limited (BMT),Vancouver, Canada – sledeći projekti:
  • 2010 – Arktički remorker „Legacy class ATB tug“ – tri broda: „M/V Legacy“, „M/V Legend“, „M/V Liberty“. Izradili smo radioničku dokumentaciju svih brodskih cevovoda. Investitor je „Crowley Maritime Corporation“, a brodovi su građeni u „Dakota Creek Industries“, Anacortes WA, USA. Pod nadzorom ABS i United States Coast Guard (USCG)
  • 2009 – Vatrogasni brodovi „Fast fire boat“ – dva broda: „Three Fourty Threee“ i „Fire Fight Two“, najveći vatrogasni brodovi na svetu. Izradili smo kompletnu radioničku dokumentaciju, programe za rezanje i tehničku dokumentaciju svih brodskih sistema. Investitor je „Federal Department of New York City“ a brodovi su izgrađeni u „Eastern Shipyards“, Panama City, Florida USA. Pod nadzorom ABS i United States Coast Guard (USCG)
  • 2008 – Brod za snabdevanje naftnih platformi „Anchor Handling Tug Supplier“. Izradili smo kompletnu klasifikacionu dokumentaciju, za klijenta „Navi form“, Vancouver BC, Canada. Pod nadzorom ABS.

 

 • Yugoimport SDPR, Beograd, Srbija – sledeći projekti:
  • 2005 – Aluminijumski brzi patrolni čamac tip „Coral“ – 20 objekata. Obim radova: klasifikaciona dokumentacija, projekat, specifikacije i radionička dokumentacija, tehnologija gradnje, plan zavarivanja za celu seriju. Proizvedeno je i isporučeno 11 čamaca (prototip i 10 objekata). Klasifikaciona dokumentacija po pravilima Lloyds Register of Shipping (LR). Naš klijent i izvoznik je bio „Yugoimport SDPR“, za Ministry of Internal Affairs, Nigeria
 • Centar za promociju nauke, Republka Srbija
  • 2012 – Brod-laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode „ARGUS“. Obim radova: kompletan remont broda. Pod nadzorom JR
  • 2013 – Izrada stacionarnih protiv požarnih sistema kapaciteta 3.000l.

Ostali projekti:

 

 • DAMEN tankers, Novi Sad , Srbija
  • 2007 – Samohodni rečni tanker, klasifikaciona dokumentacija po pravilima Jugoslovenski registar brodova (JR)

 

 • Testyla Shipping, Toronto, Canada i Wessels Haren, Germany
  • 2006 – Projekat i radionička dokumentacija, specifikacije i izrada aluminijumske kormilarnice, sa svom aluminijumskom opremom, za prekookeanski kontejnerski brod kapaciteta 5.000t. Pod nadzorom Germanisher Lloyd (GL)

 

 • Abu Salma Transport Company, Khartoum, Sudan
  • 2006 – Studija izvodljivosti za izgradnju putničkog broda/restorana sa pristupnim pontonom i mostovima. Obim radova: idejni projekat, generalni plan, glavno rebro, tehnički opis, specifikacija materijala i opreme sa listom proizvođača, budžetska cena sa eksploatacionim troškovima. Pod nadzorom Germanisher Lloyd (GL)

 

 • Neodom Shipbuilding, Izola, Slovenia
  • 2008 – Studija izvodljivosti za izgradnju gurača i barži kapaciteta 500t za Beli Nil. Obim radova: idejni projekat, generalni plan, glavno rebro, tehnički opis, specifikacija materijala i opreme sa listom proizvođača, budžetska cena sa eksploatacionim troškovima. Pod nadzorom Germanisher Lloyd (GL)

 

 • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
  • 2007 – 2008 – Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji na izradi glavnog projekta pristana za pristajanje putničkih brodova. Obim radova: konsultantski poslovi na izradi tehničke dokumentacije pontona za pristajanje brodova, izradi projekta malih pontona za pristajanje čamaca i skutera, izradi tehničke dokumentacije koja je obuhvatala analizu lokacije, svojstva akvatorijuma, arhitektonska rešenja i konsultacije na usaglašavanju građevinskog, mašinskog i elektro projekta sa brodograđevnim projektom. Po pravilima Jugoslovenskog registra brodova (JR)

 

 

 

  Za potrebe učestvovanja na domaćim i međunarodnim tenderima razvili smo sledeće serije brodova:

 

 • Serija brzih aluminijumskih brodova za potrebe policije i granične policije:
  • FPPC 25, FPPC 27, FPPC 30, FPB 12-Z, FPB 16. Obim radova: detaljni projekat, tehnički opis, generalni plan, 3D model, cene koštanja, planovi i rokovi gradnje

 

 • Serija brzih aluminijumskih čamaca za brzo reagovanje u akcidentnim situacijama (za potrebe vatrogasnih i spasilačkih službi):
  • FRFB 12 sa brodskim motorom i jet propulzijom
  • FRFB 10 sa vanbrodskim motorom

 

 • Sistem za prikupljanje plutajućeg otpada sa površina reka i jezera, koji se sastoji od radnog čamca - skupljača (trash skimmer) sa sistemom elevatora, transportna barža sa sistemom elevatora i obalni elevator